Lucrarea de misiune

Cum pot ajuta lucrarea de misiune?

Ai mai multe posibilități de a te implica:

Te poți implica susținând lucrarea misionară în rugăciune

Poți îți pui la dispoziție mașina pentru grupuri de tineri sau lucrători care merg duminica pentru a ajuta lucrarea din diferite biserici mai mici

Te poți implica susținând financiar lucrarea misionară

 

Cum pot ajuta ca slujitor?

Dacă ai un dar pe care vrei să îl folosești în lucrarea misionară vino și stai de vorbă cu păstorii bisericii și vei găsi o modalitate practică de a te implica. 

 

El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:7-8